ԷսքիզԷսքիզ
ԷսքիզԷսքիզ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Անտառային Բազմաբնակարան Համալիր

Տարեթիվ: 2020
Տեղակայում: Երևան, Հայաստան
Պատվիրատու: V&B Construction
Ստատուս: Ընթացքում
ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ
ՎԻԶՈՒԱԼԻԶԱՑԻԱ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Categories
  • Կարգեր չկան